โปรแกรมบัญชี ออนไลน์ สะดวก ใช้งานง่าย

ใช้งานสะดวกทุกที่ ดูรายงานได้ตลอดเวลา

ดูรายงาน งบการเงิน ผลประกอบการ ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง เจ้าของหรือพนักงานสามารถใช้งานที่ไหนก็ได้ ขอให้มี internet ก็พอไม่ต้องเข้า office

ปลอดภัย เหมาะสมกับทุกกิจการ

ข้อมูลการใช้งานมีความปลอดภัยด้วยการ encrypt ข้อมูลด้วย Signature SHA256withRSA โปรแกรมบัญชีที่ถูกปรับแต่งและออกแบบมาเพื่อใช้กับธุรกิจนั้นๆโดยตรง ใช้งานได้ทันที

ออก Invoice ง่าย พิมพ์สรุปรายงานได้

ออก Invoice ได้ง่ายดาย สามารถส่งให้ทาง e-mail ได้อัตโนมัติพร้อมรายงานผู้ที่ยังไม่ชำระเงินตามกำหนด ,สามารถพิมพ์สรุปรายงานต่างๆได้ตามช่วงเวลาที่ต้องการเช่น รายวัน รายเดือน หรือรายปี

ที่มาของค่าใช้จ่ายที่ชัดเจน

ดูการจัดซื้อและค่าใช้จ่ายต่างๆได้ทันทีรวมถึงสามารถเห็นได้ว่าอะไรคือค่าใช้จ่ายอันดับต้นๆ

บัญชี GL

ทำบัญชี GL ได้เต็มรูปแบบ

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

Drill Down ข้อมูลของแหล่งที่มาต่างๆของรายได้หรือรายละเอียดของรายจ่าย ทำให้การบริหารทางการเงินมีประสิทธิภาพ

ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

ไม่ต้องลงทุนส่วนที่ไม่จำเป็นเช่น server ของระบบบัญชีหรือต้องหาเจ้าหน้าที่ในการดูแลด้าน IT ที่หายากและค่าตัวสูง

เพิ่มรายได้

จากการที่มีเครื่องมือแบบ realtime และ report ที่ให้ข้อมูลที่แท้จริงทำให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพขึ้น

โปรแกรมบัญชี ออนไลน์ สะดวก ใช้งานง่าย

ใช้งานสะดวกทุกที่ ดูรายงานได้ตลอดเวลา

ดูรายงาน งบการเงิน ผลประกอบการ ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง เจ้าของหรือพนักงานสามารถใช้งานที่ไหนก็ได้ ขอให้มี internet ก็พอไม่ต้องเข้า office

ปลอดภัย เหมาะสมกับทุกกิจการ

ข้อมูลการใช้งานมีความปลอดภัยด้วยการ encrypt ข้อมูลด้วย Signature SHA256withRSA โปรแกรมบัญชีที่ถูกปรับแต่งและออกแบบมาเพื่อใช้กับธุรกิจนั้นๆโดยตรง ใช้งานได้ทันที

ออก Invoice ง่าย พิมพ์สรุปรายงานได้

ออก Invoice ได้ง่ายดาย สามารถส่งให้ทาง e-mail ได้อัตโนมัติพร้อมรายงานผู้ที่ยังไม่ชำระเงินตามกำหนด ,สามารถพิมพ์สรุปรายงานต่างๆได้ตามช่วงเวลาที่ต้องการเช่น รายวัน รายเดือน หรือรายปี

ที่มาของค่าใช้จ่ายที่ชัดเจน

ดูการจัดซื้อและค่าใช้จ่ายต่างๆได้ทันทีรวมถึงสามารถเห็นได้ว่าอะไรคือค่าใช้จ่ายอันดับต้นๆ

บัญชี GL

ทำบัญชี GL ได้เต็มรูปแบบ

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

Drill Down ข้อมูลของแหล่งที่มาต่างๆของรายได้หรือรายละเอียดของรายจ่าย ทำให้การบริหารทางการเงินมีประสิทธิภาพ

ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

ไม่ต้องลงทุนส่วนที่ไม่จำเป็นเช่น server ของระบบบัญชีหรือต้องหาเจ้าหน้าที่ในการดูแลด้าน IT ที่หายากและค่าตัวสูง

เพิ่มรายได้

จากการที่มีเครื่องมือแบบ realtime และ report ที่ให้ข้อมูลที่แท้จริงทำให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพขึ้น

บริการของเรา Our Services

ให้บริการใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์ eBunchee

วางระบบบัญชีให้มีการทำงานที่ถูกต้องมีประสิทธิภาพ

รับทำบัญชีคุณภาพครบวงจรด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์

บริการให้คำปรึกษาด้านภาษีอากรครบวงจร

บริการของเรา Our Services

ให้บริการใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์ eBunchee

วางระบบบัญชีให้มีการทำงานที่ถูกต้องมีประสิทธิภาพ

รับทำบัญชีคุณภาพครบวงจรด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์

บริการให้คำปรึกษาด้านภาษีอากรครบวงจร

บัญชีออนไลน์สำหรับธุรกิจซื้อมา-ขายไป

eBunchee:Trading โปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่ออกแบบผังบัญชีสำหรับธุรกิจซื้อมา-ขายไปโดยเฉพาะ ผู้ใช้งานสามารถนำไปใช้ได้เลยหรือปรับแต่งให้ตรงกับธุรกิจอีกนิดหน่อยก็จะได้การทำงาน การลงบัญชีที่ถูกต้อง ดูรายได้รายจ่ายตามความเป็นจริงทันทีรวมทั้งรายงานต่างๆที่ไม่ต้องกังวลถึงความถูกต้องของข้อมูล

บัญชีออนไลน์สำหรับธุรกิจซื้อมา-ขายไป

eBunchee:Trading โปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่ออกแบบผังบัญชีสำหรับธุรกิจซื้อมา-ขายไปโดยเฉพาะ ผู้ใช้งานสามารถนำไปใช้ได้เลยหรือปรับแต่งให้ตรงกับธุรกิจอีกนิดหน่อยก็จะได้การทำงาน การลงบัญชีที่ถูกต้อง ดูรายได้รายจ่ายตามความเป็นจริงทันทีรวมทั้งรายงานต่างๆที่ไม่ต้องกังวลถึงความถูกต้องของข้อมูล

บัญชีออนไลน์สำหรับธุรกิจบริการ

eBunchee:Service เป็นโปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่ออกแบบมาสำหรับธุรกิจบริการโดยตรง สามารถใช้งานได้ทันทีหรือปรับแต่งให้ตรงกับธุรกิจอีกนิดหน่อย หมดกังวลเรื่องการใช้งาน

บัญชีออนไลน์สำหรับธุรกิจบริการ

eBunchee:Service เป็นโปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่ออกแบบมาสำหรับธุรกิจบริการโดยตรง สามารถใช้งานได้ทันทีหรือปรับแต่งให้ตรงกับธุรกิจอีกนิดหน่อย หมดกังวลเรื่องการใช้งาน

บัญชีออนไลน์สำหรับนิติบุคคล

eBunchee: niti เป็นโปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่ออกแบบผังบัญชีใช้งานสำหรับงานนิติบุคคล ช่วยให้การตรวจสอบข้อมูลรายได้รายจ่ายเป็นไปด้วยความโปร่งใส ติดตามได้ ดูรายงานที่เกี่ยวข้องโดยผู้บริหารนิติฯได้ตลอดเวลา

บัญชีออนไลน์สำหรับนิติบุคคล

eBunchee: niti เป็นโปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่ออกแบบผังบัญชีใช้งานสำหรับงานนิติบุคคล ช่วยให้การตรวจสอบข้อมูลรายได้รายจ่ายเป็นไปด้วยความโปร่งใส ติดตามได้ ดูรายงานที่เกี่ยวข้องโดยผู้บริหารนิติฯได้ตลอดเวลา